Meteen naar de inhoud

Inleiding door de lijsttrekker van Progressief Drechterland

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Progressief Drechterland voor de periode 2022-2026. Progressief Drechterland is een lokale politieke partij met een geheel eigen geluid, sinds 2014 met drie zetels actief in de gemeenteraad van Drechterland. De afgelopen vier jaar hebben we ons ingespannen om onze idealen te verwezenlijken en Drechterland een beetje socialer, groener en duurzamer te maken. Het waren werkelijk geen makkelijke jaren: de financiële situatie van gemeenten was beroerd, en ongeveer de helft van de raadsperiode stond in het teken van de coronapandemie.
Hoewel we een kleine partij zijn, hebben we de afgelopen vier jaar toch een flink deel van ons verkiezingsprogramma in de praktijk weten te brengen. Wat heeft geholpen is dat we de afgelopen vier jaar een wethouder hebben geleverd, maar vooral ook dat we keer op keer de verbinding hebben gezocht met andere partijen in de gemeenteraad.
Natuurlijk zijn we als het progressieve geluid in een verder tamelijk conservatieve gemeenteraad niet in staat geweest om ons hele verkiezingsprogramma uit 2018 ten uitvoer te brengen, maar we zijn trots op wat we voor elkaar hebben gekregen. Om bijvoorbeeld een aantal zaken te noemen: de gemeente werkt inmiddels hard aan de ambitie om in 2040 binnen Westfriesland energieneutraal te zijn, er is nieuw bomenbeleid en we hebben inmiddels biodiversiteitsbeleid. We hebben ons ingespannen om Drechterland een sociale gemeente te laten zijn, onder andere door ons in te zetten voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Ook is Drechterland dankzij een voorstel van Progressief Drechterland een dementievriendelijke gemeente geworden.
We hebben we een essentiële bijdrage geleverd aan het realiseren van een aantal bewonersinitiatieven zoals bijvoorbeeld het wandelpad rondom Hoogkarspel, een dorpsbos, en een deelauto-project. We hebben ons sterk gemaakt voor meer woningbouw, in het bijzonder voor starters. Ook heeft Progressief Drechterland zowel in gemeenteraad als college laten zien op een zorgvuldige manier met het schaarse geld om te kunnen gaan. Zo hebben we ons altijd verzet tegen onnodige verhogingen van de OZB. Ten slotte hebben we een actieve fractie die bijvoorbeeld zelf een visie op de Omringdijk geschreven heeft, welke door de raad is aangenomen. Daarmee hebben we een toekomst van onze dijk als natuur- en recreatiegebied vast weten te leggen. En er is inmiddels op de dijk ook een motorenverbod in de zomerweekenden ingevoerd.

De komende vier jaar:

Wat we de komende vier jaar precies willen gaan doen? We willen blijven werken aan een Drechterland met genoeg woningen in een prettige groene woonomgeving. Een duurzaam Drechterland waarin mensen een gezond en waardevol leven kunnen leiden, maar ook prettig kunnen recreëren. Een veilig en bereikbaar Drechterland, met goede scholen en een sterke economie. Een Drechterland met een stabiel bestuur, dat goed communiceert met u, onze inwoners. Maar vooral willen we samen met u werken aan een Drechterland waarin niemand buitengesloten wordt of zich buitengesloten voelt. Een Drechterland waarin iedereen meetelt en mee kan doen. In dit programma worden onze ideeën voor de toekomst van Drechterland toegelicht. Samen
met u willen we de komende jaren verder werken aan een socialer en duurzamer Drechterland waar het nog prettiger wonen en leven is! Het kan en moet hier nog zoveel beter. Doet u mee met Progressief Drechterland?
Jeroen Broeders Lijsttrekker