Meteen naar de inhoud

Recreëren in Drechterland

Progressief Drechterland wil:
• verdere ontwikkeling van de Omringdijk als recreatieve route
• meer fiets- en wandelroutes, met twintig picknickbanken langs deze routes
• meer aandacht voor monumenten, met name voor ons religieus erfgoed en voor onze stolpen
• een bronstijdmuseum
• meer ruimte voor kleinschalige recreatie
• een Drechterlandse activiteitenkalender

Introductie:

Het recreatief potentieel van Drechterland wordt onvoldoende benut. In de gemeente Drechterland zijn er nog tal van mogelijkheden om de (kleinschalige) recreatie te bevorderen. Dat is niet alleen prettig voor onze inwoners, maar ook nog eens goed voor het toerisme, en daarmee voor onze lokale economie. In Drechterland wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van de kansen die kleinschalige vormen van recreatie en toerisme ons kunnen bieden. Wij zien een uitdaging om beter aan te sluiten (en een aanvullend aanbod aan te bieden) op de recreatieve sector in Enkhuizen en Hoorn. In de bestemmingsplannen moet meer ruimte worden geboden aan kleinschalige economische activiteiten. En breder dan dat: lokale evenementen kunnen enorm bijdragen aan sociale binding in onze gemeente. Of het nu gaat om een kermis, een food festival of een muzikale wandeling, als het bijdraagt aan sociale binding draagt Progressief Drechterland dergelijke initiatieven een warm hart toe.

Een Drechterlandse activiteitenkalender
Er zijn veel leuke dingen te doen in Drechterland, maar je moet ze wel weten te vinden. Inwoners moeten vanuit de gemeente in heldere taal worden geïnformeerd over evenementen en activiteiten. Het is een gemiste kans dat er nergens een overzicht is van wat er allemaal te doen is binnen de gemeente Drechterland. Progressief Drechterland wil dat er op de gemeentelijke website een gedeelte komt met daarop een activiteitenkalender, inclusief links naar verenigingen en een overzicht van bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes door de gemeente. Dit kan de deelname aan activiteiten stimuleren en voorkomen dat verenigingen in elkaars vaarwater zitten, doordat diverse activiteiten op dezelfde dag worden georganiseerd. Kortom: Progressief Drechterland wil dat er een Drechterlandse activiteitenkalender komt.

Een bronstijdmuseum
Drechterland heeft iets heel bijzonders. Zo’n 5000 jaar geleden ploeterden hier al mensen voor hun bestaan. Nergens in Nederland zijn resten uit die periode, de bronstijd, zo enorm makkelijk te vinden. Waar in Drechterland je ook een spade in de grond steekt, bijna overal vind je sporen uit die tijd. Dat is uniek in Nederland en ver daarbuiten. Progressief Drechterland zou daarom graag een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van de vestiging van een bronstijdmuseum in Drechterland. Een dergelijk museum zou van grote waarde kunnen zijn voor de recreatieve aantrekkelijkheid van onze gemeente, en kan ook bijdragen aan onze economie.

Meer aandacht voor monumenten
Drechterland kent een groot aantal karakteristieke, vaak monumentale panden. Progressief Drechterland vindt dat er meer aandacht kan zijn voor deze bouwwerken. Er zou meer gedaan kunnen worden met de recreatieve en toeristische waarde van deze monumenten, bijvoorbeeld door samen met de historische verenigingen een monumentenroute te ontwikkelen. De gemeente dient zelf ook een visie te hebben hoe om te gaan met het eigen historisch vastgoed zoals bijvoorbeeld kerktorens. Hoe geven we die monumenten een rol in onze gemeenschappen? Samen met de in Drechterland actieve kerkgemeenschappen zullen we ook een visie moeten hebben hoe om te gaan met het religieuze erfgoed in een periode van toenemende ontkerkelijking. Welke kerken blijven beschikbaar voor de eredienst, in welke kerken kunnen ‘bijbestemmingen’ georganiseerd worden, en voor welke kerken zal echt een andere bestemming gezocht moeten worden? De Kerkenvisie, waaraan in Drechterland gewerkt wordt, vormt een goede basis voor een toekomstige samenwerking tussen kerkgemeenschappen en gemeente. Zo kunnen kerken plekken worden of blijven waar mensen en gemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten. Met name vragen wij ook aandacht voor onze stolpen, de piramides van het Noord-Hollandse landschap. Het aantal stolpen in Westfriesland loopt steeds verder terug. De stolpen blijken keer op keer toch onvoldoende beschermd. Progressief Drechterland wil onderzoeken hoe deze landschapsbepalende panden beter beschermd kunnen worden, bijvoorbeeld door aanwijzing als gemeentelijk monument.

Prettig en veilig fietsen en wandelen
Progressief Drechterland heeft het fietsen hoog in het vaandel. Het is gezond, milieuvriendelijk, en veel goedkoper dan de auto. Daarom vinden wij dat er een goede fiets-infrastructuur moet zijn, opdat we veilig en zonder al te veel obstakels kunnen fietsen. Recreatief, maar ook voor onze boodschappen, bezoek en werk. Op veel plekken in Drechterland is dit al heel goed te doen, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk. Tenslotte moeten we als gemeente het gebruik van de fiets blijven stimuleren, bijvoorbeeld bij onze basisscholen en bij de medewerkers van onze ambtelijke organisatie. Behalve dat er meer fietspaden moeten komen, moeten we blijven zoeken naar de mogelijkheid om op meer plekken wandelpaden aan te leggen. Daarnaast willen wij de komende vier jaar twintig picknickbanken (van gerecycled plastic) plaatsen in Drechterland om op die wijze onze gemeente nog aantrekkelijker te maken om in te wandelen en te fietsen.

Onze mooie Omringdijk
Progressief Drechterland heeft de afgelopen periode gewerkt aan een Visie op de Dijk, die in mei 2021 door de raad is aangenomen. Onze visie kan gezien worden als een ode aan de dijk. De sterke punten van de dijk willen wij behouden en nog sterker maken. Kernwaarden van de dijk zijn volgens ons rust, ruimte en natuurbeleving. De dijk is niet alleen een belangrijke waterkering, maar ook een prachtig en monumentaal lint op de grens van water en land. Het is hier goed recreëren, en dat willen we nog mooier maken door fiets- en wandelroutes te optimaliseren. Helaas gaan wandelen en fietsen op de smalle dijk niet goed samen met gemotoriseerd verkeer. Overigens is de drukte met lawaaiig verkeer op sommige dagen ook voor de omwonenden een grote bron van ergernis. Progressief Drechterland heeft zich ingespannen voor een zomers motorenverbod in de weekenden. Dat verbod is er inmiddels. Maar het is nog niet genoeg. Met verkeersremmende maatregelen op bepaalde plekken willen wij de veiligheid en de rust verder verbeteren. Een mogelijkheid zou ook zijn om de dijk niet langer als doorgaande route aan te geven, bijvoorbeeld op de bewegwijzering en op routesystemen. De natuur en de biodiversiteit op en langs de dijk willen wij op een hoger niveau brengen, en daarnaast leent dit gebied zich bij uitstek voor natuurvriendelijke vormen van landbouw. En dan zijn er ook nog de mooie dorpsgezichten en cultuurhistorische elementen. Dit alles verdient onze bescherming. Kleinschalige vormen van horeca en onderkomens voor toeristen zijn bij de dijk heel goed mogelijk, zolang het niet buitendijks is. Daarom willen wij twee camperplekken toestaan bij de haven van Wijdenes. Daarnaast is er ook nog ruimte voor een paar kleine strandjes.