9 november 2017

Beter gebruik Omringdijk

Tenslotte kunnen ook de recreatiemogelijkheden aan de Omringdijk beter benut worden, zonder dat daarmee het historische karakter van de dijk in het gedrang hoeft te komen.

Daarbij geldt echter altijd wel dat die betere benutting niet mag leiden tot het schaden van de belangen van onze inwoners die aan de Omringdijk wonen.

Gedacht kan worden aan het opnieuw realiseren van de oude zwempier bij het (voormalige) strandje van Oosterleek.

Ook valt te overwegen om bij het haventje van Wijdenes op beperkte schaal het kamperen met campers toe te staan.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl