Beter gebruik Omringdijk

Tenslotte kunnen ook de recreatiemogelijkheden aan de Omringdijk beter benut worden, zonder dat daarmee het historische karakter van de dijk in het gedrang hoeft te komen. Daarbij geldt echter altijd wel dat die betere benutting niet mag leiden tot het schaden van de belangen van onze inwoners die aan de Omringdijk wonen. Gedacht kan worden … Meer lezen over Beter gebruik Omringdijk