9 november 2017

Beter gebruik van en toezicht op monumenten

Drechterland kent een groot aantal karakteristieke, en vaak monumentale, panden. Progressief Drechterland vindt dat er te weinig aandacht is voor deze bouwwerken.

Er zou meer gedaan kunnen worden met de recreatieve en toeristische waarde van deze monumenten, bijvoorbeeld door samen met de historische verenigingen een monumentenroute te ontwikkelen.

Verder vinden wij dat het toezicht op deze monumenten versterkt moet worden.

Het gebeurt wat ons betreft te vaak, zoals recentelijk bij het “Huisje van opoe Balk’ in Oosterleek en een stolp in Westwoud dat monumentale of karakteristieke panden dermate slecht onderhouden zijn, dat er door de gemeente nieuwe bouwvlakken worden uitgegeven om restauratie financieel mogelijk te maken.

Met adequater toezicht hoeft het niet zo ver te komen.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl