9 november 2017

Meer ruimte voor kleinschalige activiteiten

In Drechterland wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van de kansen die kleinschalige vormen van recreatie en toerisme ons kunnen bieden.

Wij zien een uitdaging om beter aan te sluiten (en een aanvullend ‘groen’ aanbod aan te bieden) op de recreatieve sector in Enkhuizen en Hoorn. 

In de bestemmingsplannen moet er meer ruimte worden geboden aan kleinschalige economische activiteiten.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl