Meteen naar de inhoud

Verkeer en vervoer

Progressief Drechterland wil:
• bij woningbouwplannen goed kijken naar de consequenties voor de verkeerssituatie
• onderzoek naar een extra noord-zuid-doorsteek bij Hoogkarspel
• meer en veiligere fietspaden
• beter openbaar vervoer in Drechterland door het inzetten van innovatieve concepten
• continuering van het motorenverbod op de Zuiderdijk
• een verbod op zware vrachtwagens op de noord-zuid verbindingen in Hoogkarspel, Westwoud en Oosterblokker

Introductie:

Het is steeds drukker geworden op de wegen in Drechterland. De afgelopen decennia is er met name in Hoogkarspel veel bijgebouwd. Er is echter onvoldoende nagedacht over de consequenties die deze uitbreidingen zouden hebben voor de drukte op de omliggende wegen. Dat betekent dat we rondom Hoogkarspel nu eerder gemaakte fouten moeten gaan repareren, met alle discussies, overlast en kosten die daaraan verbonden zijn. Dit leert ons dat bij
toekomstige woningbouwplannen veel beter gekeken moet worden naar de consequenties van zo’n plan voor de drukte op de wegen, en dat een eventuele aanpassing van die wegen meteen in zo’n plan meegenomen moet worden.

Realiseren doorsteek bij Hoogkarspel
De afgelopen jaren is niet goed nagedacht over de consequenties van de aanleg van Reigersborg voor de bereikbaarheid. De kern van Hoogkarspel kent weliswaar een zestal ontsluitingswegen, maar slechts één daarvan gaat in zuidelijke richting, de Nieuweweg. Als gevolg hiervan is de verkeersdruk op de Nieuweweg de afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen. Er bestaat daarom behoefte aan het realiseren van een extra zuidelijke ontsluiting van Hoogkarspel. De aanleg van een extra zuidelijke ontsluiting in Hoogkarspel zal een zeer dure, ingrijpende en langdurige operatie zijn. Mocht het zo zijn dat ten zuiden van het spoor gebouwd zou gaan worden, dan is een zuidelijke ontsluitingsweg in ieder geval van essentieel belang.

Verbeteren fietsinfrastructuur
In Drechterland vinden relatief weinig verkeersongevallen plaats. Daarbij gaat het echter vooral om fietsongevallen, waarbij met name onze scholieren en ouderen een groot risico lopen. De conclusie is dan ook dat de veiligheid van de fietsroutes beter moet. Het moet daarbij niet alleen gaan om de aanpak van zogenaamde ‘black spots’, maar er moet gekeken worden naar de veiligheid van de gehele fietsroute. Daarbij zullen allereerst de routes moeten worden aangepakt die veel door onze scholieren worden gebruikt. Op de route Hoorn-Enkhuizen willen wij een traject zonder veel obstakels, zoals stoplichten, realiseren, zodat de fietser deze steden sneller en prettiger kan bereiken. Ook vinden wij dat de fietser het NS-station in Hoogkarspel veilig en vlot moet kunnen bereiken. Wij zien bijvoorbeeld dat vanuit Hem en Wijdenes de Torenweg geen al te fietsvriendelijke verbinding is. Een vrij-liggend fietspad is hier erg welkom.
Bij nieuwbouwprojecten kunnen we aan de voorkant al rekening houden met goede en veilige ontsluitingen voor de fietser. We kunnen hier denken aan fietsstraten of zogenaamde ‘shared spaces’, waarin de fietser en de wandelaar voorrang krijgen op de automobilist.

Openbaar vervoer
Drechterland beschikt over een NS-station in Hoogkarspel met directe treinverbindingen naar zowel Enkhuizen, Hoorn, Amsterdam als het verre zuiden van het land. In 2019 stapten hier gemiddeld dagelijks 2200 reizigers in of uit de trein. Daarnaast runt een groep vrijwilligers de buurtbus door vijf van de acht kernen. Zij leveren een prestatie om trots op te zijn. Progressief Drechterland is voor toegankelijkheid en beter gebruik van het (schonere) openbaar vervoer in de gemeente en wil daarom pleiten voor oplossingen die het openbaar vervoer aantrekkelijker, schoner, veiliger, betrouwbaarder en betaalbaarder maken. Denk hierbij aan het gebruik van elektrische buurtbussen, (extra) fietsenstallingen bij busstations, rolstoelvriendelijke busstations en bussen, een hogere frequentie van de buurtbussen, meer (elektrische) deelfietsen en -auto’s, borden bij busstations met de actuele aankomst- en vertrektijden, en extra laadpalen bij NS-station Hoogkarspel. Een andere oplossing waar wij voor pleiten in de gemeente is mobility-as-a-service (MAAS), waarbij je door middel van software een complete deur-tot-deur ervaring kan boeken. Van taxi of (deel)fiets, naar busstation of treinstation naar de eindbestemming. Op deze manier worden de gaten in het openbaar vervoer beter gedicht en zullen bijvoorbeeld ook Oosterblokker, Westwoud en Oosterleek toegankelijker worden.

Terugdringen verkeersoverlast
Het verkeer in Drechterland brengt soms ook overlast met zich mee. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om agrarisch verkeer, zwaar vrachtverkeer of motoren. De overlast van motoren op de Zuiderdijk is inmiddels verminderd door een zomers motorenverbod in de weekenden. Progressief Drechterland heeft zich hier heel hard voor ingespannen, is er erg blij mee, en wenst dit verbod ook in de toekomst te continueren. Voor het zware vrachtverkeer geldt dat dit, na ingebruikname van de Westfrisiaweg, eigenlijk niets meer te zoeken heeft op de doorgaande wegen in onze dorpen. Progressief Drechterland is dan ook een groot voorstander van een verbod op zware vrachtwagens op de noord-zuid verbindingen in Hoogkarspel, Westwoud en Oosterblokker. Aan de overlast van agrarisch verkeer is door de gemeente niet zo veel te doen. We leven in een agrarisch gebied, en agrariërs moeten wel bij hun landerijen kunnen komen. De sterke groei van de omvang van de landbouwmachines verbaast ons, en vinden wij ongewenst, maar is iets wat in landelijke regelgeving moet worden geregeld. Het te hard rijden van tractoren moet door de politie worden bestreden. Het lijkt erop dat agrarische producten steeds vaker al bij de landerijen opgehaald worden per vrachtauto. Dit is een ontwikkeling die door Progressief Drechterland wordt toegejuicht, omdat hierdoor de overlast in onze dorpen van agrarisch verkeer af kan nemen. Ook zijn wij een groot voorstander van initiatieven waarbij bewoners producten rechtstreeks bij de boer kunnen ophalen.