9 november 2017

Realiseren doorsteek bij Hoogkarspel

De verkeerssituatie in Hoogkarspel kan beter. Het lijkt alsof er de afgelopen jaren niet goed is nagedacht over de consequenties van de aanleg van Reigersborg voor de bereikbaarheid.

De kern van Hoogkarspel kent weliswaar een zestal ontsluitingswegen, maar slechts één daarvan gaat in zuidelijke richting.

Als gevolg hiervan is de verkeersdruk op de Nieuweweg de afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen. En het is niet aannemelijk dat de aanleg van de Westfrisiaweg tot een grote verbetering zal leiden.

Er bestaat behoefte aan het realiseren van een extra zuidelijke ontsluiting van Hoogkarspel.

De aanleg van een extra zuidelijke ontsluiting in Hoogkarspel zou een zeer dure, ingrijpende en langdurige operatie zijn.

Mocht het zo zijn dat de woningbouwopgave waarvoor Hoogkarspel gesteld is, ten zuiden van het spoor gerealiseerd gaat worden, dan is een zuidelijke ontsluitingsweg in ieder geval van essentieel belang.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl