9 november 2017

Verbeteren fietsinfrastructuur

In Nederland  zijn in het verkeer bovengemiddeld veel gewonden en doden te betreuren.

Daarbij gaat het vooral om fietsongevallen, waarbij met name scholieren en ouderen een groot risico lopen.

Hoewel de situatie in Drechterland relatief beter is dan in Nederland, willen wij de veiligheid van onze fietsroutes daar waar nodig verbeteren.

Het moet daarbij niet alleen gaan om de aanpak van zogenaamde ‘black spots’ maar er moet gekeken worden naar de veiligheid van de gehele fietsroute.

Daarbij zullen allereerst de routes moeten worden aangepakt die veel door onze scholieren worden gebruikt.

download het verkiezingsprogramma als pdf

Wilt u dit programma uitprinten en bent u daar niet toe in staat. Tot de verkiezingen van 21 maart doen wij dat graag voor u.
Stuur hiervoor een mail met uw gegevens
aan
marlies@progressiefdrechterland.nl