De raad en de programmabegroting

Elk jaar moet de raad de programmabegroting van het komende jaar, en het financiële vooruitzicht voor de komende jaren vaststellen. Maandag passeerde tijdens de raadsvergadering de begroting voor 2018 de revue. 

Vooraf wisten we al dat het voor ons een lastige avond zou gaan worden. Op het eerste gezicht een sluitende begroting, maar tegelijkertijd hangen er dreigende donkere wolken boven.. Grote uitgaven zijn nog niet opgenomen in de begroting, terwijl we daar wel mee geconfronteerd gaan worden. De grootste donkere wolk is de SED-organisatie. Onze ambtelijke organisatie loopt op zijn tandvlees en het is duidelijk dat daar geld bij moet. Maar omdat we ambtelijk samenwerken met Stede Broec en Enkhuizen is het allemaal een stuk complexer, en naar nu ook blijkt, een stuk duurder geworden.

Waar een paar maanden geleden nog sprake was van een voorgestelde investering in de organisatie van eenmalig 1.6 miljoen voor de drie gemeenten, worden we nu geconfronteerd met een door de colleges voorgestelde investering van 15 miljoen tussen nu en 2022. 

Op voorstel van PDL zullen we dit plan eerst eens met alle drie de gemeenteraden gaan bespreken. De komende weken zal dit plan worden uitgelegd en moeten wij hier nog iets van gaan vinden. Maar omdat het voor Drechterland om meer dan 4 miljoen euro gaat, wilden we hier wel eerst duidelijkheid over hebben voordat we de begroting vast konden stellen. We wilden eerst weten wat dit voor onze financiële positie zou beteken voor de komende jaren. Helaas stonden wij hier alleen in en vond de rest van de raad die onduidelijkheid klaarblijkelijk geen enkel probleem. Ook op ons voorstel om de begrotingsbehandeling even aan te houden tot er meer duidelijkheid is over ‘het plan van 15 miljoen’ haalde het niet.

Wij vinden dit erg onverantwoord en hebben om die reden ook tegen de begroting gestemd. De komende weken moet duidelijk worden met welke kosten Drechterland nog wordt geconfronteerd voor het vlot trekken van de organisatie en welke impact dit heeft op de financiële positie van onze gemeente. Wordt vervolgd.