Meteen naar de inhoud

Recre-actief in Drechterland

  • door
Dorpsbladen maart 2019 Veel mensen zijn graag actief in de buitenlucht. Lopend, fietsend of varend.

Vanuit de boot ziet de wereld er heel anders uit. Al varend heb je een ander zicht op bermen, tuinen en andersoortige natuur. Drechterwater is best mooi!

Het zou nog mooier kunnen worden als we op geschikte plaatsen meer geleidelijke overgangen tussen land en water kunnen maken. Voor natuurontwikkeling en biodiversiteit zou dat heel goed zijn. En natuurlijk ook voor de vaarbeleving.

De mogelijkheden voor geleidelijke overgangen tussen land en water worden onderzocht, en daar staat Progressief Drechterland helemaal achter.

Op mooie dagen pakken veel mensen de fiets. Drechterland is een prima fietsgemeente, vooral het deel ten zuiden van de N506. De dijk is een absoluut pronkstuk.

Bij Progressief Drechterland vinden we dat er langs een paar wegen een vrijliggend fietspad moet komen. Jeroen Broeders, onze wethouder, werkt aan een fietsbeleidsplan en daar zullen voorstellen en kostenplaatjes uitrollen.

Een nog beter, veiliger en mooier fietsnetwerk met veel bloeiende bermen is ons streven. Hopelijk kunnen we daarmee mensen verleiden om nog wat vaker de fiets te pakken.

 

En dan zijn er nog heel veel wandelaars. Is Drechterland een goede wandelgemeente? Laten we het er maar op houden dat het beter kan. De wandelaar wordt toch vaak gedwongen om over een weg met autoverkeer te lopen. Op veel plekken zijn langs wegen wel vrijliggende fietspaden. Dat is behalve voor de fietser ook voor de wandelaar al beter. Maar echt vrijliggende onverharde paden langs of door de weilanden zijn er maar weinig.  Het is ook niet makkelijk te realiseren omdat de medewerking van een grondeigenaar nodig is. Toch proberen we het beter voor elkaar te krijgen.

Vooral in Hem, Venhuizen, Wijdenes en Oosterleek liggen er kansen. Hierbij kijken we ook naar verbindingen met onze mooie dijk. De Omringdijk willen we zo aantrekkelijk mogelijk maken voor natuur- en rustzoekers. Dus geen gemotoriseerd verkeer aantrekken.

Burgers zijn met de gemeente bezig om wandelpaden van de grond te krijgen. Tussen Hem en Schellinkhout liggen er plannen, en aan een rondje Hoogkarspel wordt gewerkt. Progressief Drechterland ondersteunt dit van harte.

Er kan al goed gerecreëerd worden in Drechterland. Maar het kan zeker nog beter en mooier.

Progressief Drechterland zal zich daarvoor inzetten.

 

Sjon Wagenaar, fractievoorzitter Progressief Drechterland