Meteen naar de inhoud

Regionale energiestrategie

  • door

In 2015 is in Parijs wereldwijd besloten om het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch te verminderen om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. In Nederland heeft dat geleid tot het Klimaatakkoord. Dit akkoord omvat diverse manieren om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Besparen op energie speelt hierin een zeer belangrijke rol, de landbouw dient anders ingericht te worden etc. etc. Een ander belangrijk aspect van het akkoord is het opwekken van schone energie, en daarover gaat de veel besproken Regionale Energiestrategie (RES), een overlegorgaan waar wij als gemeente aan deelnemen. Voorwaarde om schone energie op te wekken is om dit te doen met bewezen technieken, met zon en wind (de discussie over kernenergie laten we hier maar buiten beschouwing). Dat sluit overigens helemaal niet uit dat er ook hard wordt gewerkt aan de ontwikkeling van andere technieken, maar die moeten zich nog wel bewijzen. Nu niets doen en wachten op die nieuwe vindingen achten wij als Progressief Drechterland onverantwoord, want eigenlijk zijn we al heel erg laat.

Als Progressief Drechterland staan wij voor een goed rentmeesterschap, en dat betekent onder andere dat we in onze regio veel meer schone energie moeten gaan opwekken dan we nu doen. Dit gaan we onvermijdelijk terugzien in het landschap. Uiteraard vinden we het van groot belang om zonne- en windenergie zo goed mogelijk in het landschap in te passen, waarbij vanzelfsprekend daken optimaal moeten worden benut voor zonne-energie. Maar met alleen daken komen we er helaas niet.

Een ander belangrijk aspect is dat burgers in de projecten kunnen participeren, waarbij de rendementen voor een deel naar ze terugvloeien. Hiertoe is al eerder in de raad een motie aangenomen. Een aardig voorbeeld is de zonneweide in Midwoud, waarin burgers door het kopen van obligaties nu deelnemen.

In de raadsvergadering van september hebben PDL, met CDA en VVD, dan ook ingestemd met de ambitie om meer schone energie te gaan opwekken.

Sjon Wagenaar fractievoorzitter