Regionale Kredietbank

Mensen die in de schulden zijn gekomen, om wat voor reden dan ook, zijn kwetsbaar. Ook hun kinderen ondervinden de problemen hiervan.

Door deze mensen hun schulden te kunnen laten aflossen moeten ze aankloppen bij de Kredietbank Nederland. Deze bank hanteert rentetarieven die kunnen oplopen to wel 12%. Door deze tarieven komen deze partijen nog verder in de problemen.

PDL stelde voor om te gaan onderzoeken dat de zeven West-Friese gemeenten samen een Kredietbank gaan opzetten, zodat het rentetarief naar een lager niveau kan. Alle partijen inclusief de wethouder vonden dit een prima idee.

 

Behalve de VVD ten monde van Dhr. R. Oud die vindt dat mensen die in de schulden komen wél hoge rentetarieven moeten betalen.