Dementie en gemeente

Dementieproof. In het NHD van zaterdag 26 augustus: een bericht dat onder andere de Stichting Alzhemer Nederland  en het ministerie van VWS een actie zijn gestart om lokale overheden te overtuigen een dementie-vriendelijk beleid te gaan voeren. Als gevolg van de vergrijzing zal (helaas) dementie in de komende jaren steeds meer voor gaan komen. De Lees meer overDementie en gemeente[…]

Dementievriendelijke gemeente

Motie dementievriendelijke gemeente Tijdens de behandeling van de kadernota diende Progressief Drechterland een motie in voor een dementievriendelijke gemeente. Wij willen graag dat de gemeente meer aandacht gaat schenken aan en begrip gaat kweken voor deze groeiende groep mensen. Wij beweren niet dat de zorg voor dementen niet goed is geregeld. Het gaat ons vooral om Lees meer overDementievriendelijke gemeente[…]

Het kan nog veel beter in Drechterland Div locale media 5-5-2017

Het gaat goed met de financiën van de gemeente. Heel goed. Wat ons betreft: veel te goed. In de plaatselijk media is de volgende advertentie geplaatst met onze opmerking bij de laatste kadernota bespreking en de moties die wij hebben ingediend. Hieronder de advertentie.