Nog wat succes op de valreep

Dankzij PDL voortaan jaarlijks 100.000 euro beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Op de laatste raadsvergadering heeft onze fractie een aantal moties ingediend.  Een succes waar we wel trots op zijn willen we er toch even uitlichten. Onze motie om de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen voor particulieren stevig uit te breiden, heeft het gehaald. Het isoleren van Lees meer overNog wat succes op de valreep[…]