Het kan nog veel beter in Drechterland Div locale media 5-5-2017

Het gaat goed met de financiën van de gemeente. Heel goed. Wat ons betreft: veel te goed. In de plaatselijk media is de volgende advertentie geplaatst met onze opmerking bij de laatste kadernota bespreking en de moties die wij hebben ingediend. Hieronder de advertentie.