Dorpsbos Hoogkarspel

Dorpsbos Hoogkarspel PDL is een groot voorstander van een serieus dorpsbos in Hoogkarspel. Op ons initiatief gaan we het daar in januari opnieuw met de gemeenteraad over hebben. Dan moeten we het er wel over kunnen hebben. We hebben ons dan ook succesvol verzet tegen het ‘vertrouwelijk’ verklaren door B&W van informatie die voor die Lees meer overDorpsbos Hoogkarspel[…]

Het kan nog veel beter in Drechterland Div locale media 5-5-2017

Het gaat goed met de financiën van de gemeente. Heel goed. Wat ons betreft: veel te goed. In de plaatselijk media is de volgende advertentie geplaatst met onze opmerking bij de laatste kadernota bespreking en de moties die wij hebben ingediend. Hieronder de advertentie.