Meteen naar de inhoud

Toch extra ondersteuning voor kinderen die opgroeien in armoede

De gemeente Drechterland gaat toch nog dit jaar kinderen die opgroeien in armoede extra ondersteunen. Dit is het resultaat van de aanhoudende aandacht die onder andere Progressief Drechterland er voor gevraagd heeft. Wij vinden dat we niet langer kunnen wachten.

Het leven is in de afgelopen maanden alleen maar duurder geworden. Dit heeft tot gevolg dat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede stijgt van 6,1 procent naar 7,1 procent in 2024 volgens het Centraal Planbureau (CPB). Het gaat dan om ongeveer 3 kinderen in iedere schoolklas die onder de armoedegrens opgroeien. Dit is zeer zorgelijk want geldzorgen hebben een groot effect op kinderen en jongeren, zowel mentaal als vanwege het feit dat ze vaak niet kunnen meedoen in de samenleving.

We zijn er trots op dat we als Progressief Drechterland, CDA en SPD samen een amendement hebben ingediend voor versnelde ondersteuning van gezinnen in armoede.  Het gaat hier om ongeveer 50 gezinnen. Wij wilden niet zoals het college wachten op een inkomens-onderzoek. Dat zou betekenen dat pas in december 2023 voorstellen voor mogelijke verhogingen van gemeentelijke uitkeringen bekend worden. Véél te laat voor gezinnen in financiële nood wat ons betreft.

Gelukkig stemde de raad tijdens de raadsvergadering van mei voor het amendement, waarin het college opgedragen wordt om het kindpakket in 2023 ook beschikbaar te stellen aan huishouden die leven op of onder 130% van de bijstandsnorm (nu is dat tot 120%). Met het kindpakket krijgen gezinnen een bijdrage voor bijv. een zwemdiploma of contributie voor een sport. Ook ontvangt Leergeld een eenmalig bedrag. Deze stichting draagt onder andere zorg voor gezinnen die het financieel niet breed hebben. Denk aan een verjaardagspakket, een bijdrage aan schoolspullen of een laptop.

Progressief Drechterland is daarom ook erg blij dat we door een goede samenwerking met het CDA en de SPD, het toch wat terughoudende college deze opdracht hebben kunnen geven.

Christel Welling raadslid