Meteen naar de inhoud

Van het dure gas af- We gaan beginnen!

  • door

Het Klimaatakkoord vraagt van alle gemeenten om een route uit te stippelen om van het gas af te komen. Gas is immers een fossiele brandstof met CO2-uitstoot tot gevolg, en daar moeten we van af. Hiervoor hebben we tot 2050 de tijd. Die Warmtetransitie, zoals dit wordt genoemd, is een enorme opgave. Dus die tijd zullen we ook nodig hebben. Maar dan moeten we nu wel een start maken.
Voor Progressief Drechterland is het een logische keuze om met relatief eenvoudige (of minder moeilijke) oplossingen te beginnen. De wijken in Hoogkarspel en Venhuizen met een grote woningdichtheid bijvoorbeeld, kunnen in aanmerking komen voor een warmtenet. We zitten hier in Westfriesland immers gunstig qua geothermie, ook wel aardwarmte genoemd. Die mogelijkheid gaan we de komende tijd dan ook onderzoeken. In de buitengebieden zal het met name voor oudere woningen een lastige opgave zijn om ze energieneutraal te maken. Ze zullen in de meeste gevallen pas in een later stadium gasloos zijn. Wel is er met een hybride warmtepomp een goede tussenstap mogelijk. De gemeente op haar beurt denkt na hoe zij inwoners kan ondersteunen, bijvoorbeeld met informatiecampagnes en energie-adviseurs die, als men dat wil, gratis thuis advies komen geven.
Sommige raadsleden vroegen in de afgelopen raadsvergadering (september) op kritische toon wie de warmtetransitie gaat betalen. Het antwoord is: iedereen. Hoe die kosten verdeeld gaan worden is echter aan de politiek. Een vraag die niet werd gesteld, maar waar Progressief Drechterland wel bij stil staat, is wie de kosten van de klimaatverandering gaat betalen. Wie betaalt de megaschade van de overstromingen in de Eifel en in Limburg van afgelopen zomer? Wie betaalt de immense schade van bosbranden die steeds vaker voorkomen? Enzovoorts.
Overigens, momenteel is de gasprijs record-hoog. Reden te meer om minder afhankelijk te worden van (buitenlands) gas.
In alle drie de SED raden is de Visie Warmtetransitie aangenomen. Dus we gaan aan de slag! Met steun van Progressief Drechterland. Stap voor stap, in overleg met inwoners en ondernemers. Het is de toekomst!
Sjon Wagenaar fractievoorzitter Progressief Drechterland