Meteen naar de inhoud

Visie op Drechterland

  • door

Progressief Drechterland is een partij met ideeën. Ideeën voor de toekomst van Drechterland. Zo hebben we vorige maand een zogenaamd initiatiefvoorstel ingediend over de toekomst van de dijk. Dat was overigens de eerste keer dat zoiets in Drechterland gebeurde. In dit voorstel, onze ‘visie op de dijk’; dat inmiddels een eerste keer in de gemeenteraad besproken is, breken wij een lans voor de rust, de natuur en stille vormen van recreatie op en langs de dijk.
Wij vinden onze Zuiderdijk een prachtig en uniek landschap dat we het liefst nog mooier willen maken. Maar de dijk moet uiteraard wel goed toegankelijk blijven voor wandelaars en fietsers. Er bestaan reeds de nodige nota’s over de dijk die gelukkig grotendeels op onze lijn zitten. Wij benadrukken dat fiets- en wandelroutes nog verbeterd kunnen worden, dat de fraaie dorpsgezichten goed beschermd moeten worden, en dat het gebied vlakbij de dijk zich uitstekend leent voor het stimuleren van natuur-inclusieve landbouw. Wat ons betreft vormt onze visie, met steun van andere partijen, een bouwsteen voor de zogenaamde omgevingsvisie voor heel Drechterland, waar op dit moment aan gewerkt wordt.
In de gemeenteraad zal dit voorjaar ook nog gesproken worden over weer een andere visie: een totaal-visie op Drechterland. Het college heeft een concept opgesteld waarop niet veel valt af te dingen. Het uitgangspunt is dat Drechterland een plattelandsgemeente moet blijven met veel ruimte, waarin het goed wonen, werken en leven is. Als PDL hebben we tijdens de bespreking van het visie-document wel een aantal punten benadrukt, die voor ons extra belangrijk zijn.

Met betrekking tot de economische ontwikkeling zien wij graag dat we zo goed als mogelijk inzetten op een duurzame economie. De ontwikkelingen en innovaties moeten niet nog meer CO2 opleveren, maar juist minder. Verder hebben we aangegeven dat er ingezet wordt op meer groen en een meer biodiversiteit. Ook de agrarische sector dient hierin meegenomen te worden. De recreatie mag gestimuleerd worden, maar op kleinschalige wijze. Verder hebben we aangegeven dat iedereen weet dat we ook in Drechterland veel meer woningen nodig hebben, maar dat met name het grote tekort aan betaalbare woningen voor alleenstaanden moet worden ingehaald. Tenslotte hebben we speciale aandacht gevraagd voor mensen die moeilijk mee kunnen komen in de hectiek van de huidige samenleving, of zich buiten gesloten voelen. Wij vinden dat iedereen zich thuis moet voelen in Drechterland. Dat heet met een mooie term de inclusieve samenleving.
Progressief Drechterland probeert in al deze visie trajecten haar naam eer aan te door zich hard te maken voor een aantal progressieve accenten, voor een nog betere toekomst voor Drechterland. Hopelijk met uw steun.