Meteen naar de inhoud

Vrijwilligers in Drechterland… hoe krijg je ze binnen?

De gemeente Drechterland heeft in de gemeenteraadsvergadering van april het WMO-beleids- en uitvoeringsplan 2023 en verder vastgesteld.  Een belangrijk document voor iedereen die vroeg of laat extra hulp nodig heeft om mee te kunnen blijven doen of om zelfstandig te kunnen blijven wonen.  Tegelijkertijd is het streven dat de WMO betaalbaar blijft. En dat is, zoals ook landelijk blijkt, geen gemakkelijke opgave. Het beroep op vrijwilligers en mantelzorgers zal daarom toenemen zo staat er in het WMO-plan. Ook nu al zijn er in Drechterland veel vrijwilligers en mantelzorgers actief. Zij zijn de steun en toeverlaat van velen en er is waarschijnlijk geen enkele (sport)vereniging in Drechterland die het zonder vrijwilligers redt.

Wel een toenemend probleem is, zo staat in het WMO-plan, om nieuwe vrijwilligers te werven. Dit is een probleem waar veel verenigingen ook nu al tegenaan lopen. Mensen hebben het immers steeds drukker. Tegelijkertijd zijn vrijwilligers en mantelzorgers onmisbaar want zonder die belangeloze inzet is bijvoorbeeld sport niet of nauwelijks meer mogelijk en krijgen eenzamen geen bezoek meer.

Kortom Drechtland kan niet zonder vrijwilligers en er zijn er dus vanuit de WMO-beleids- en uitvoeringsplan 2023 nog veel meer nodig. Nu vindt het zoeken naar nieuwe vrijwilligers voor een belangrijk deel plaats via Vrijwilligerspunt Westfriesland in Hoorn. Zij doen dat voor zeven gemeentes waaronder voor Drechterland. Eén van de taken is organisaties begeleiden in hoe zij nieuwe mensen binnen kunnen krijgen.

Gezien het toenemende belang van vrijwilligers de komende jaren vraagt Progressief Drechterland zich wel af of een Vrijwilligers Steunpunt in Drechterland, dus dichter bij de inwoners, een extra rol in het werven zou kunnen spelen.

Christel Welling, raadslid en Jorine de Vries, fractievertegenwoordiger