Meteen naar de inhoud

Waarom lid worden van PDL

Waarom zou ik lid worden van Progressief Drechterland,
vraagt u zich misschien af.

Vindt u dat ook in de Drechterlandse politiek een duurzaam, sociaal en lokaal betrokken geluid te horen moet zijn?

Herkent u zich misschien niet altijd in het partijpolitieke wapengekletter van Den Haag? PDL is een lokale partij met het hart links van het midden, ooit opgericht door actieve D66-ers, GroenLinks-ers en PvdA-ers, die vonden dat er meer was dat hen bond dan dat hen scheidde. Inmiddels worden er ook steeds meer mensen bij ons actief die niet eerder bij een landelijke partij actief zijn geweest. En we zien dat als een hele goede ontwikkeling.

Wilt u bijdragen aan een duurzamer Drechterland?

De gemeente kan een belangrijke rol spelen bij het duurzamer maken van ons stukje van de wereld. PDL is het duurzame (en voor andere partijen soms lastige) geweten van de gemeenteraad van Drechterland. Door steeds weer aandacht te vragen voor ’groene’ thema’s, zoals duurzame energie en biodiversiteit.  Door bijvoorbeeld onze aangenomen motie voor extra subsidie voor het isoleren van woningen.  PDL is de klimaatpartij van Drechterland!

Wilt u dat Drechterland een sociaal gezicht heeft?

PDL is een partij die het ook in de gemeenteraad steeds opneemt voor de zwakkeren in onze samenleving. Door bijvoorbeeld op te komen voor de groeiende groep demente bewoners in onze gemeente. Die wil dat geld bestemd voor kansarme kinderen ook werkelijk daar terecht komt, en niet verdwijnt in de veel te grote spaarpot van de gemeente.

Mag het wat u betreft best een beetje vernieuwender en innovatiever in Drechterland?

Ook in Drechterland leven we inmiddels in de 21e eeuw. Dat betekent dat het volgens PDL allemaal wel een beetje vernieuwender en innovatiever kan. Of het nu bijvoorbeeld gaat over de beschikbaarheid van breedbandinternet voor onze bewoners en ondernemers, of over de wijze van het betrekken van onze inwoners bij de politieke besluitvorming.

Vindt u het ook zo vervelend wanneer een politieke partij alleen maar tegen is, omdat het om een idee van een ander gaat?

PDL is op dit moment oppositiepartij in Drechterland, maar we zullen nooit tegen een goed voorstel stemmen, ook al komt het van de andere politieke partijen. Tegelijkertijd slikken we niets voor zoete koek, zijn altijd bereid om opbouwende kritiek te leveren, en slaan als dat nodig is met onze vuist op tafel.

Wilt u de koers van onze partij mee helpen bepalen?

Als lid heeft u invloed op de koers van PDL. Door mee te denken over ons verkiezingsprogramma. Door mee te stemmen bij de verkiezing van kandidaten en bestuursleden. Of door input te leveren tijdens fractievergaderingen of ledenvergaderingen.Wanneer u de bovenstaande vragen allemaal met ‘Nee’ heeft beantwoord, moet u geen lid worden van PDL! Maar wanneer u vindt dat Progressief Drechterland een rol heeft te spelen in de Drechterlandse politiek: Word lid!!!

Met uw lidmaatschap ondersteunt u onze partij en onze raadsfractie, de meest actieve fractie in de gemeenteraad van Drechterland.

U kunt actief worden in onze partij, maar u kunt ons natuurlijk ook van een afstandje ondersteunen, zonder zelf heel actief te zijn en naar allerlei vergaderingen te gaan. Word ook lid wanneer u achter onze standpunten staat en die door uw lidmaatschap wilt steunen.

Voor maar € 10,– per jaar bent u al lid van PDL.