Meteen naar de inhoud

Werk aan de winkel

  • door

Dorpsbladen september 2019

In het inspirerende boek Drawdown van Paul Hawken worden maar liefst 80 manieren beschreven om de klimaatproblematiek te lijf te gaan. Diverse wetenschappers hebben berekend wat het effect van verschillende maatregelen is qua vermindering van broeikasgassen. Bij elkaar opgeteld zou de uitvoering van dit pakket de dreigende klimaatontwrichting kunnen keren.
Hoewel ik op dit onderwerp toch redelijk ben ingelezen, was het voor mij verrassend dat een goede aanpak van koelmiddelen, zoals die in onze airco’s zitten, wereldwijd het grootste effect heeft. Voor Nederland is dit overigens (vooralsnog) wat minder van toepassing, maar grote delen van de wereld hebben een veel warmer klimaat waar veel gekoeld wordt. En dat zal niet minder worden.
Op de tweede plek qua effect staat wind op land, en daarmee komen we al wat dichter bij huis. Ook wind op zee, zonneparken en zonnepanelen op daken staan hoog in de ranglijst. Maar dat is voor velen denk ik niet zo verrassend.

Wat tevens opvalt in het boek is dat de categorieën voedsel en landgebruik bij elkaar opgeteld een enorm effect kunnen hebben voor de vermindering van broeikasgassen. Voor een agrarische plattelandsgemeente ligt er dus een grootse uitdaging. De aandacht hiervoor en het besef zijn ook groeiende. Het agrarisch onderwijs besteedt al veel aandacht aan de noodzakelijke veranderingen. En in het klimaatakkoord is er voor de agrarische sector een belangrijke rol weggelegd.
Het kabinet is inmiddels naar buiten gekomen met een document, getiteld: op weg met nieuw perspectief. We moeten aldus minister Schouten zorgvuldiger omgaan met bodem, water en natuur. Het verlies aan grondstoffen moet worden beperkt. In heldere taal wordt benoemd dat er aan de intensieve landbouw ernstige nadelen kleven. Op de langere termijn kunnen we niet op deze voet doorgaan. Een serieuze omschakeling naar kringlooplandbouw is onvermijdelijk. Ook in Drechterland.
De agrarische sector, zo wordt tevens gesteld, zal er wel een fatsoenlijke boterham mee moeten verdienen. Dat gaat de consument in zijn portemonnee voelen. Het is niet anders.

Sjon Wagenaar, fractievoorzitter Progressief Drechterland.

https://progressiefdrechterland.nl communicatie@progressiefdrechterland.nl 06-12679381

In het inspirerende boek Drawdown van Paul Hawken worden maar liefst 80 manieren beschreven om de klimaatproblematiek te lijf te gaan. Diverse wetenschappers hebben berekend wat het effect van verschillende maatregelen is qua vermindering van broeikasgassen. Bij elkaar opgeteld zou de uitvoering van dit pakket de dreigende klimaatontwrichting kunnen keren.