Meteen naar de inhoud

Wonen en de langere termijn Moeilijke vragen

  • door

In de raad van Drechterland is het al meerdere malen gegaan over de woonproblematiek.  Veelal ging het dan over starters die amper een betaalbare en geschikte woning kunnen vinden. We gaan in Drechterland op een aantal plaatsen bouwen, en het aandeel sociale huurwoningen wordt opgeschroefd. Maar hiermee wordt de grote vraag nog lang niet ingevuld. Voorlopig blijven de wachtlijsten bij de woningcorporaties bestaan.

Met het initiatief van Progressief Drechterland voor een starterslening wordt nu al wel een aantal starters geholpen. Maar daarmee zijn we er nog lang niet.

Er is vooral vraag naar meer betaalbare woningen voor alleenstaanden. En wel voor alle leeftijdscategorieën. Het lastige is dat dit als verdienmodel voor projectontwikkelaars en gemeentes minder aantrekkelijk is. Zijn we als gemeente bereid om hiervoor in de buidel te tasten? Met als mogelijk gevolg een algehele lastenverzwaring? Of moet een bouwproject per definitie winst opleveren en kijken we niet naar de werkelijke behoefte?

En dan onze ouderen. Voor de doorstroming op de woningmarkt zou het beter zijn als er in onze regio voor ouderen voldoende geschikte kleinere woningen zouden zijn. Maar die zijn er niet, terwijl veel senioren aangeven een kleinere woning te willen, maar dan wel graag in de regio. Dat is te begrijpen. Daarnaast dreigt er een groot tekort aan verzorgingshuizen te ontstaan,

Ondertussen zijn de problemen op het gebied van wonen in de Randstad nog veel groter dan bij ons. Ook dat heeft invloed op onze woningmarkt. We zien nu dat mensen vanuit bijvoorbeeld Amsterdam naar het noorden ‘vluchten’. Met weer extra druk op de prijzen en het aanbod. Willen wij een nieuw deel van de Randstad worden? En hoe kunnen we hier invloed op uitoefenen?

Tot slot zijn er de vele arbeidsmigranten die voor onze florerende economie nodig zijn. In Drechterland gaan we nu richting duizend gelegaliseerde bedden en er volgt binnenkort in de gemeenteraad een evaluatie. Ondertussen zijn er vast ook wel arbeidsmigranten die op een niet gelegaliseerde plek wonen, bijvoorbeeld in een reguliere woning waar de eigenaar vervolgens goed aan verdient. Ook dit zet druk op het aanbod. Hoeveel plekken voor deze harde werkers achten wij wenselijk? Of moeten wij gewoon gehoor geven aan de vraag en niet nadenken over de aantallen?

Kortom het thema ‘wonen’ zal de komende maanden en jaren binnen Drechterland een belangrijk onderwerp van gesprek blijven.  Wij als Progressief Drechterland zullen ons hard maken voor meer woningen voor starters, ouderen en sociale woningbouw.  Verder willen we de mogelijkheid om kleinere woningen te bouwen serieuze aandacht geven.

Sjon Wagenaar, fractievoorzitter Progressief Drechterland