Nieuws

Laatste Berichten

De raad en de programmabegroting

Elk jaar moet de raad de programmabegroting van het komende jaar, en het financiële vooruitzicht voor de komende jaren vaststellen. Maandag passeerde tijdens de raadsvergadering de begroting voor 2018 de revue.  Vooraf wisten we al dat het voor ons een lastige avond zou gaan worden. Op het eerste gezicht een sluitende begroting, maar tegelijkertijd hangen er dreigende donkere wolken Lees meer overDe raad en de programmabegroting[…]

Grofvuil heffing, het vervolg.

Wethouder beantwoord vragen van PDL geheel in lijn met onze inzichten. Tijdens de raadsvergadering van maandag 25 september had Progressief Drechterland een interpellatiedebat aangevraagd om de voorgenomen heffing op het ophalen van grof vuil aan de kaak te stellen. De kersverse wethouder Peter Kuiken kreeg een aantal kritische vragen voorgeschoteld, die hij geheel in lijn met Lees meer overGrofvuil heffing, het vervolg.[…]

laagvliegroutes over West-Friesland

Behoort dit beeld straks tot het verleden? Een lucht zonder laag overvliegende vliegtuigen. Straks kan het er anders uit gaan zien. Als in 2019 Lelystad Airport opengaat voor toeristisch vliegverkeer. 45000 vliegbewegingen per jaar om Schiphol te kunnen laten groeien voor vrachtverkeer. Vliegtuigen die straks in het ergste geval 6 x per uur op een hoogte Lees meer overlaagvliegroutes over West-Friesland[…]

Dementie en gemeente

Dementieproof. In het NHD van zaterdag 26 augustus: een bericht dat onder andere de Stichting Alzhemer Nederland  en het ministerie van VWS een actie zijn gestart om lokale overheden te overtuigen een dementie-vriendelijk beleid te gaan voeren. Als gevolg van de vergrijzing zal (helaas) dementie in de komende jaren steeds meer voor gaan komen. De Lees meer overDementie en gemeente[…]

Grof vuil en 20 euro

Grof vuil tarief De afgelopen weken is er de nodige commotie geweest rond het plan van HVC om voor het ophalen van grof vuil een vergoeding te vragen van 20 euro. Net als veel andere fracties is Progressief Drechterland hier niet blij mee en roept het nogal wat vragen op. Wat zijn de beweegredenen voor Lees meer overGrof vuil en 20 euro[…]

Dementievriendelijke gemeente

Motie dementievriendelijke gemeente Tijdens de behandeling van de kadernota diende Progressief Drechterland een motie in voor een dementievriendelijke gemeente. Wij willen graag dat de gemeente meer aandacht gaat schenken aan en begrip gaat kweken voor deze groeiende groep mensen. Wij beweren niet dat de zorg voor dementen niet goed is geregeld. Het gaat ons vooral om Lees meer overDementievriendelijke gemeente[…]

Nog wat succes op de valreep

Dankzij PDL voortaan jaarlijks 100.000 euro beschikbaar voor energiebesparende maatregelen. Op de laatste raadsvergadering heeft onze fractie een aantal moties ingediend.  Een succes waar we wel trots op zijn willen we er toch even uitlichten. Onze motie om de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen voor particulieren stevig uit te breiden, heeft het gehaald. Het isoleren van Lees meer overNog wat succes op de valreep[…]